Vicevi dana za Ponedeljak, 11. Jun 2018. [80372]

Američki biznismen koji boravi u Moskvi vodi svoj dnevnik i ovako zapisuje:
1. dan: Danas sam pio sa Rusima – za malo nisam umro.
2. dan: Danas sam pio sa Srbima – bolje da sam juče umro.

Amerikanac:
– Moja žena je kao lavica.
Rus:
– Moja žena je k‘o tigrica.
Mujo:
– Ni moja Fata ne liči na ženu…
На дан жа­ло­сти у Сје­вер­ној Ко­ре­ји, чо­вјек зо­ве те­ле­фо­ном над­ле­жне у пар­ти­ји и пи­та за зва­нич­ни став:
– Мо­рам да пи­там, да ли је до­зво­љен секс за дан жа­ло­сти?
– До­зво­љен је, али са­мо са сво­јом же­ном!
– А за­што са­мо са сво­јом?
– Па, да ту­га бу­де ве­ћа!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com