Vicevi dana za Ponedeljak, 11. Decembar 2023. [87856]

Pe­ri­ca je do­bro na­pi­sao te­st i sav sre­ćan izla­zi iz ško­le. Nai­la­zi ne­ka že­na i pi­ta ga: – Opros­ti, de­č­ko, znaš li mo­žda gde je po­šta? – Znam, pi­taj me ne­što te­že!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com