Vicevi dana za Petak, 9. Decembar 2022. [86566]

Ka­že uči­te­lji­ca đa­ci­ma: – Ju­tros je ve­li­ki ze­mljo­tres po­go­dio glav­ni grad Je­r­me­ni­je. Tek će Pe­ri­ca odu­še­vlje­no: – Sva­ka mu ča­st, ja ga ni­kad ne bih po­go­dio.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com