Vicevi dana za Petak, 8. Septembar 2023. [87542]

Pri­ča­ju Mu­jo i Ha­so: – Po­slao sam Fa­tu u tr­go­vi­nu da mi ku­pi pi­vo i uda­rio je au­to. – I šta ćeš sad? – Aaa, imam još ne­ke ra­ki­je ko­ju sam do­bio pro­šle ne­de­lje.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com