Vicevi dana za Petak, 8. Jul 2022. [86084]

Raz­go­va­ra­ju de­vo­j­ka i mla­dić i ona ga pi­ta: – Ko­li­ko me vo­liš od je­dan do 10? A on od­go­va­ra: – Ma vo­lim te od je­dan do de­set, ali po­sle to­ga idem s eki­pom na pi­vo!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com