Vicevi dana za Petak, 29. Septembar 2023. [87608]

Ože­nio se mla­di mo­mak, pa ga su­tra­dan pi­ta­ju: – Je li, ka­kva je mla­da? – Pa ni­je baš do­bra. – Pa ka­ko ce­lom se­lu va­lja­la, a te­bi ne va­lja?!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com