Vicevi dana za Petak, 29. Decembar 2023. [87920]

Do­šao pa­ci­jent kod do­k­to­ra i ka­že: – Do­k­to­re, ja spa­vam kao slon, a ka­da se di­g­nem, ra­dim kao ko­nj, ka­da do­đe ru­čak, je­dem kao vuk. Do­k­tor mu od­go­va­ra: – U tom slu­ča­ju idi­te kod ve­te­ri­na­ra.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com