Vicevi dana za Petak, 28. Oktobar 2022. [86429]

Ba­ka zo­ve bo­l­ni­cu: – Do­bar dan, ka­ko je Ma­ri­ja Ma­tić iz so­be 109? – Sa­če­ka­j­te mi­nut! Po­sle ne­ko­li­ko mi­nu­ta. – Do­bro je. Bi­će pu­šte­na u pe­tak! Vi ste joj će­r­ka? – Ne, ja sam Ma­ri­ja Ma­tić. Ni­ko mi ni­šta ne go­vo­ri da­ni­ma!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com