Vicevi dana za Petak, 24. Novembar 2023. [87797]

– Do­bar dan, je l’ to la­jf kouč? – Je­ste, izvo­li­te! – Tre­ba mi 200 evra do pr­vog. – Go­spo­đo, zar vam ni­sam re­kao i ju­če, i pre­kju­če, i pro­šle ne­de­lje, i pre dve ne­de­lje, da to ne mo­gu? – Je­ste, ali ne­ma odu­sta­ja­nja!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com