Vicevi dana za Petak, 23. Septembar 2022. [86303]

Pi­ta Pe­ri­ca ma­mu: – Ma­mi­ce, šta to zna­či ra­z­me­na mi­šlje­nja? A ma­ma mu obja­šnja­va: – To ti je kad ta­ta do­đe u ku­hi­nju sa svo­jim mi­šlje­njem, a iza­đe s mo­jim.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com