Vicevi dana za Petak, 22. Maj 2020. [83724]

Sre­t­ne pla­vu­ša pri­ja­te­lji­cu i pi­ta je: – Šta je bi­lo? De­lu­ješ mi ne­što ne­ra­spo­lo­že­no. – Ma, muž mi pre ne­ko­li­ko da­na iza­šao da ku­pi ci­ga­re­te i još se ni­je vra­tio. – Šta je tu ta­ko stra­šno, evo ti ci­ga­re­ta, za­pa­li!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com