Vicevi dana za Petak, 20. Januar 2023. [86704]

Ža­li se La­la dru­gu: – Ona mo­ja je dro­lja! – Za­što? – pi­ta drug. – Vra­ćam se s pu­ta i ša­ljem joj te­le­gram da ću do­ći, a ona kod ku­će sa šva­le­rom! – Mo­žda ni­je dro­lja, mo­žda ni­je do­bi­la te­le­gram.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com