Vicevi dana za Petak, 20. Decembar 2019. [83025]

Zo­ve čo­vek do­k­to­r­sku or­di­na­ci­ju i pi­ta za sa­vet: – Do­k­to­re, že­na mi je bo­le­sna, izgu­bi­la je glas i ne mo­že da pri­ča. Šta da ra­dim? – Uži­vaj, čo­ve­če, uži­vaj!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com