Vicevi dana za Petak, 2. Februar 2024. [88041]

Gle­da su­prug atle­ti­ku, do­la­zi že­na kod nje­ga i pi­ta: – Što tr­če oni lju­di? – Pa po­bed­nik do­bi­ja 5.000 do­la­ra. – Do­bro on, a što tr­če oni osta­li?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com