Vicevi dana za Petak, 18. Avgust 2023. [87472]

– Do­k­to­re, ho­ću li ži­ve­ti još jed­no 20 go­di­na? – Da li pu­ši­te i pi­je­te? – Ne! – Je­ste li se­k­sual­no ak­ti­v­ni? – Ni­sam odav­no! – Pa za­što on­da že­li­te da ži­vi­te još 20 go­di­na?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com