Vicevi dana za Petak, 17. Februar 2023. [86797]

Pi­ta uči­te­lji­ca uče­ni­ka: – Ako imaš 100 di­na­ra i do­bi­ješ od ma­me još 100, ko­li­ko ćeš ima­ti? – Pa 50. – Opet ne znaš ma­te­ma­ti­ku! – Mo­žda ja ne znam ma­te­ma­ti­ku, ali vi ne zna­te mo­ju ma­mu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com