Vicevi dana za Petak, 16. Februar 2024. [88094]

Pri­ča­ju dve pla­vu­še: – Ha, ni­je mo­gu­će da aj­ku­le ži­ve na Ze­mlji tri mi­lio­na go­di­na kad je Ze­mlja sta­ra sa­mo 2023. go­di­ne! – ka­že pr­va. – Pa Ze­mlja da, ali one ži­ve u vo­di!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com