Vicevi dana za Petak, 14. Jun 2024. [88505]

Su­di­ja pi­ta okri­vlje­nog ko­jeg su uhva­ti­li na de­lu ka­ko kra­de: – Je­ste li ože­nje­ni? – Ne, ni­sam i ni­ka­da ne­ću bi­ti! – To­li­ko pa­me­tan čo­vek, a kra­de!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com