Vicevi dana za Petak, 13. Oktobar 2023. [87653]

Ka­že Pe­ri­ca ta­ti: – Ose­ćam se kao ka­pe­tan. – Što? – Dok mi je uči­te­lji­ca či­ta­la oce­ne, sta­jao sam mi­r­no i po­no­sno pred svo­jim je­di­ni­ca­ma.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com