Vicevi dana za Petak, 11. Februar 2022. [85705]

Pro­ba Mu­jo dže­m­per u bu­ti­ku, a pro­da­va­či­ca mu ka­že: – Mi­slim da vam je ve­li­ki. Mu­jo je po­gle­da ispod oka i od­go­vo­ri joj: – Do­bro mi­sli­te, go­spo­đo!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com