Vicevi dana za Nedelju, 7. April 2024. [88270]

Ma­ga­rac koji je imao pu­no me­da­lja po­hva­lio se ko­nju. Do­đe ko­nj i po­sra­mi se jer on ne­ma ni­jed­nu. Dru­gi dan do­đe on kod ko­nja. – Za­što imaš sli­ku ze­bre na zi­du? – To sam ti ja kad sam igrao u Ju­ven­tu­su.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com