Vicevi dana za Nedelju, 6. Jun 2021. [85070]

Ula­zi že­na u pro­dav­ni­cu i ka­že pro­da­va­či­ci: – Hte­la bih da pro­bam onu ha­lji­nu u izlo­gu. Pro­da­va­či­ca od­go­va­ra: – Ne mo­že, go­spo­đo, mo­že­te je pro­ba­ti sa­mo u ka­bi­ni.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com