Vicevi dana za Nedelju, 4. Decembar 2022. [86549]

– Do­bar dan. Tre­ba mi je­dan te­pih za de­č­ju so­bu, ali da se ne vi­di pu­no ka­da se ispr­lja. – Ko­li­ko de­ce ima­te? – Se­d­mo­ro. – Bo­lje as­fa­l­ti­ra­j­te!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com