Vicevi dana za Nedelju, 30. Januar 2022. [85670]

– Da li je do­bar čaj? – upi­ta Mu­jo. A Ha­so mu od­go­va­ra: – Ja­ra­ne, sta­vio si ke­si­cu ča­ja u vru­ću vo­du. Ne vi­dim šta bi mo­glo da po­đe po zlu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com