Vicevi dana za Nedelju, 3. Decembar 2023. [87829]

Pi­ta je­dan stu­dent dru­gog: – Ho­će­mo li na ka­fu ili na pre­da­va­nje? Dru­gi ka­že: – Ba­ci­će­mo no­v­čić, ako osta­ne u va­zdu­hu, ide­mo na pre­da­va­nje.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com