Vicevi dana za Nedelju, 21. April 2024. [88322]

Vo­zi Mu­jo bi­ci­kl i zau­sta­vlja ga po­li­ca­jac. – Ne­maš ko­č­ni­ce – 10 ma­ra­ka ka­zna, ne­maš sve­tla – još 10 ma­ra­ka, pa ne­maš za­d­nja sve­tla – još 10 ma­ra­ka – i ta­ko na­bra­ja ka­zne, a Mu­jo se sa­mo sme­je. – Pa šta je ta­ko sme­šno? – upi­ta ga lju­ti­to po­li­ca­jac. – Eno ide Ha­so, a on ne­ma ni bi­ci­kl. Ko­li­ko li ćeš tek nje­mu da na­pla­tiš ka­zni – re­če Mu­jo.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com