Vicevi dana za Nedelju, 20. Mart 2016. [74080]

Пи­та учи­те­љи­ца Пе­ри­цу:
– Ка­жи ми јед­ну пра­и­сто­риј­ску жи­во­ти­њу?
Пе­ри­ца:
– Ма­му­ти.
Учи­те­љи­ца:
– Бра­во, Пе­ри­це, а сад ти Му­јо?
А Ци­го као из то­па:
– Се­стру­ти!
Ако ти не ус­пи­је из пр­вог пу­та, мо­жда па­до­бран­ство и ни­је спорт за те­бе.
Не­ки тај­кун др­жи све­ча­ни го­вор пред сто­ти­њак зва­ни­ца по­во­дом го­ди­шњи­це осни­ва­ња ње­го­ве фир­ме:
– На по­чет­ку ни­сам имао ни­шта осим сво­је па­ме­ти!
Не­ко од зва­ни­ца му до­ба­ци: 
– Зна­чи, кре­ну­ли сте од ну­ле!?

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com