Vicevi dana za Nedelju, 2. Oktobar 2022. [86334]

Ža­li se Mu­jo Ha­si: – Ukra­li su mi sve kre­di­t­ne kar­ti­ce! – I, je­si li pri­ja­vio po­li­ci­ji? – Ni­sam i ne­ću! – Za­što? – Pa taj ko­ji mi ih je ukrao ma­nje tro­ši ne­go mo­ja že­na.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com