Vicevi dana za Nedelju, 19. Novembar 2023. [87780]

Se­de dva dru­ga­ra za šan­kom, pa će je­dan: – Slu­šaj, mo­ja že­na sa mnom ne­ma ve­li­kih tro­ško­va. Me­ni dne­v­no tre­ba li­tar ra­ki­je, li­tar mle­ka i jed­na ma­č­ka! – A šta će ti ma­č­ka? – pi­ta dru­gi. – Pa da po­pi­je mle­ko!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com