Vicevi dana za Nedelju, 19. Februar 2023. [86805]

Pri­ča­ju Ame­ri­ka­nac, Rus i Cr­no­go­rac. Ame­ri­ka­nac ka­že: – Že­na mi je pra­va la­vi­ca! Rus će: – Mo­ja je ti­gri­ca. Cr­no­go­rac: – Ni mo­ja ne li­či na čo­ve­ka.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com