Vicevi dana za Nedelju, 18. Februar 2024. [88097]

Pla­vu­ša ula­zi u po­ljo­pri­vred­nu apo­te­ku i ka­že: – Mo­lim vas, da­j­te mi se­me za pti­ce. – Ko­li­ko pti­ca ima­te? – Pa ne­mam ni­jed­nu, ali ho­ću da po­se­jem ne­ko­li­ko.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com