Vicevi dana za Nedelju, 17. Mart 2024. [88196]

Ka­že pro­fe­sor Ivi­ci: – Pre­ve­di na en­gle­ski re­če­ni­cu: „Ma­č­ka je pa­la u vo­du i uto­pi­la se.“ Ivi­ca od­go­va­ra: – D ket bum in d vo­ter, glu-glu-glu, no mor mjau, mjau.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com