Vicevi dana za Nedelju, 17. Decembar 2023. [87878]

Ula­zi že­na u Mu­jin ta­k­si i ka­že Mu­ji: – Do cen­tra mo­lim, i vo­di­te ra­ču­na ka­ko vo­zi­te. Bu­di­te pa­žlji­vi, ja sam ma­j­ka osmo­ro de­ce! Mu­jo se okre­će njoj i zgra­nu­to će: – Ja da bu­dem pa­žljiv?!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com