Vicevi dana za Nedelju, 16. Oktobar 2022. [86390]

– Ta­ta, u če­mu je ra­zli­ka iz­me­đu bes­plat­nog i dža­ba? – Pa vi­diš, si­n­ko, re­ci­mo, tvoj slu­čaj. – Šta moj slu­čaj? – Evo ova­ko: ško­lo­va­nje za te­be je bes­plat­no, ali dža­ba!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com