Vicevi dana za Nedelju, 16. Maj 2021. [85015]

Do­k­tor se na­kon pre­gle­da obra­ća jed­nom pa­ci­jen­tu: – Va­ma je po­tre­ban ap­so­lu­t­ni mir. Pre­pi­sa­ću vam ove ta­ble­te za smi­re­nje. Tri pu­ta dne­v­no ih da­j­te svo­joj že­ni.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com