Vicevi dana za Nedelju, 15. Maj 2022. [85940]

Vra­ća se že­na iz pro­dav­ni­ce, ku­pi­la se­dam pi­va, tri fla­še vi­na, dve fla­še ra­ki­je i dva hle­ba. – Dra­gi­ce, ima­mo li to gos­te ve­če­ras? – pi­ta je muž. – Ne­ma­mo – od­go­vo­ri ona. – Pa šta će nam dva hle­ba? – za­ču­dio se on.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com