Vicevi dana za Nedelju, 14. Januar 2024. [87977]

– Ho­će­mo li, Fa­to, da se igra­mo Ve­li­kog bra­ta? – pi­ta je Mu­jo. – Ho­ću, Mu­jo, ho­ću – sva sre­ć­na mu od­go­va­ra. – Fa­to, go­vo­ri Ve­li­ki brat. Imaš dva mi­nu­ta da na­pu­stiš ku­ću!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com