Vicevi dana za Nedelju, 14. Avgust 2022. [86170]

De­te oti­šlo pr­vi dan u ško­lu i, kad se vra­ti­lo, ma­ma ga pi­ta: – Si­ne, ka­ko ti je bi­lo u ško­li? – Bi­lo je stra­šno. – Za­što? – Pa uči­te­lji­ca ni­šta ne zna, sve nas je pi­ta­la!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com