Vicevi dana za Nedelju, 13. Avgust 2023. [87457]

Pla­vu­ša se­di u mu­škom dru­štvu i na­kon ne­kog vre­me­na je­dan je upi­ta: – A ko­li­ko ti imaš go­di­na? – Za­pra­vo, ne­mam po­j­ma, to se stal­no me­nja!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com