Vicevi dana za Nedelju, 11. Septembar 2022. [86260]

Ko­n­du­k­ter pre­gle­da kar­te u vo­zu. – Izvi­ni­te, go­spo­di­ne, ali ovo je stu­den­t­ska kar­ta. – Pa na­rav­no. Ku­pio sam je kao stu­dent, ni­sam ja kriv što vam voz to­li­ko ka­sni.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com