Vicevi dana za Nedelju, 10. Septembar 2023. [87548]

Do­đe Mu­jo pi­jan ku­ći i odjed­nom se ču­je bum! Pi­ta Fa­ta: – Mu­jo, šta je to pa­lo? – Ka­put – od­go­vo­ri Mu­jo. – Ka­ko se ka­put to­li­ko ču­je? – Bio ja u nje­mu!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com