Vicevi dana za Četvrtak, 9. Novembar 2023. [87744]

Pi­ta ma­li Ivi­ca ta­tu: – Ta­ta, šta je to pi­ja­nac? – Si­ne, vi­diš li one dve gre­di­ce na ogra­di? Eto, pi­ja­n­cu se či­ni da su ta­mo če­ti­ri. – Ali ta­ta, ja vi­dim sa­mo jed­nu gre­di­cu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com