Vicevi dana za Četvrtak, 7. Septembar 2023. [87538]

Mu­jo do­šao na re­n­d­gen i pi­ta­ju ga: – Šta vi tre­ba da sni­mi­te? Mu­jo od­go­va­ra: – Ja bih spot, CD i da bu­dem po­znat, ali do­k­tor ka­že da sni­mim gla­vu.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com