Vicevi dana za Četvrtak, 5. Oktobar 2023. [87629]

Uči­la de­ca u ško­li slo­vo A. Uči­te­lji­ca na­pi­še na ta­bli slo­vo A i ka­že: – Ko će po­go­di­ti ovo slo­vo? Pe­ri­ca ski­ne ka­pu i ba­ci je pre­ma ta­bli. – Ja sam po­go­dio!!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com