Vicevi dana za Četvrtak, 28. Decembar 2023. [87917]

Do­bio Mu­jo na lu­tri­ji tri mi­lio­na evra. Ve­seo ula­zi u ku­ću i na sav glas ka­že Fa­ti: – Fa­to, pa­kuj se! – A gde ide­mo? – upi­ta ona. – Ja ne idem ni­g­de!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com