Vicevi dana za Četvrtak, 26. Oktobar 2023. [87696]

Pi­ta uči­te­lji­ca Pe­ri­cu: – Za­što si na ro­di­te­lj­ski sa­sta­nak po­zvao svog de­du?! Pe­ri­ca od­go­va­ra: – Je­di­ni on u po­ro­di­ci sla­bo ču­je.

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com