Vicevi dana za Četvrtak, 25. Januar 2024. [88014]

Dakle, vjerovali ili ne, ali Isus je bio Zagorec… mislite da nije? Evo zašto mislimo da je to istina!

Isus je bil svetec i oslovljavame ga sa Gospodine. Pak se nije mogel roditi vu štale, nek pri klijeti jer su tu gospoda. Osim toga na brijegu nema štale nek su samu vu jarku.

Na brijegu su same kleti i to jedine vu Zagorju, pak ih mi podižeme Isusu v čast i den denes. Isus je napravil z vode vine, kaj je ostale još i denes vu naravi sakog muža zagorskog srca. Isus je pil vine i vodu – to ti je gemišt, a gemišt se pije same vu Zagorju i nigde drugde na svijetu.

Isusov tata je bil tišljar i zval se je Josip. A kak bi bil tišljar vu Jeruzalemu, kad tam nema niti jednog drijeva nek same pijesek, dok je prinas drijeve bukove i saki drugi Zagorec se zove Josip.

Isus je liječil ljude na rijeci Tigris kaj nije točne. Potek Tigris je pun krokodilov pa bi mu sakog drugog betežnika te zvijeri i pojele. A i voda je mrzla. Zate je on ljude liječil vu Zagorju gde je voda topla, toplice su sakih sto metri a ljudi su zdravi i den denes.

Isus se rodil vu zemlji de nije bile rata, a tam vu Izraelu ratuju još i den denes. On se je rodil vu Zagorju jer tu rata nigdar ni bile, osim kad se mi sami ne spuntame.

Iz sega toga se jasne vidi da je Isus … čisti Zagorec!!!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com