Vicevi dana za Četvrtak, 23. Septembar 2021. [85347]

Bro­do­lo­mac se do­vu­kao do oba­le, pre­mo­ren, ali i sre­ćan. Le­g­ne na pla­žu, kad se kraj nje­ga stvo­ri­la nje­go­va že­na ko­ja po­či­nje da vi­če: – Pa, gde si ti do­sad? Brod je po­to­nuo još ju­če?!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com