Vicevi dana za Četvrtak, 23. Novembar 2023. [87793]

Pro­či­tao ne­g­de de­da da je hleb odli­čan pro­tiv im­po­te­n­ci­je, pa se za­le­ti u pe­ka­ru: – Mo­lim vas, pet ki­la hle­ba! Pe­kar: – Šta će vam to­li­ko hleba, pa stvr­d­nu­će vam se! – On­da 15 ki­la!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com