Vicevi dana za Četvrtak, 23. Februar 2023. [86818]

Še­ta Ivi­ca sa ocem gra­dom: – Je l’ ovo ško­la u ko­ju ideš? – Da, ta­ta. – I ja sam išao u nju pre 20 go­di­na. – E, sad mi je ja­sno za­što mi uči­te­lj ka­že da ta­kvog idio­ta kao što sam ja ni­je sreo 20 go­di­na!

Pročitajte još na strani: http://www.vicevi-dana.com